Arbeidsdeskundig advies

De arbeidsdeskundige biedt uitkomst

Niet elke arbodienst werkt met een bedrijfsarbeidsdeskundige die de verzuimbegeleiding doet. Dan is er vaker een arbeidsdeskundige nodig naast de gewone begeleiding. Wanneer dit is?
Rond een jaar verzuim is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht als er nog geen zicht is op volledige werkhervatting. Ook biedt arbeidsdeskundig advies uitkomst als de re-integratie stagneert of een werkplek aangepast moet worden. Hiervoor  zijn de producten re-integratie check en werkplekonderzoek.

Daarnaast biedt &Wij arbeidsdeskundige inzet aan als er iets meer nodig is om een baan te vinden die ook op de langere termijn goed vol te houden is, bijvoorbeeld als er beperkingen zijn. Vaak is het UWV of de Gemeente dan al betrokken. Met behulp van screening en matching door een arbeidsdeskundige is de kans op het vinden van een passende baan groter. Als deze baan al gevonden is maar door een verandering van omstandigheden er knelpunten zijn ontstaan, kan de arbeidsdeskundige check ingezet worden.

 

Vind hier alle arbeidsdeskundige inzet van &Wij.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is verplicht als een medewerker een jaar ziek is. Tijdens het onderzoek wordt er nagegaan of de werknemer gelet op de beperkingen eigen, aangepast-, of ander werk bij de eigen werkgever kan uitvoeren. Als dit niet het geval is zal er een advies volgen om op zoek te gaan naar werk bij een andere werkgever. Het geheel wordt vastgelegd in een rapport.

Werkplek onderzoek

Dit onderzoek kan worden ingezet als er belemmeringen zijn om het werk uit te voeren. Een arbeidsdeskundige adviseert wat er nodig is om de werkplek aan te passen zodat de medewerker (sneller) weer aan het werk kan. Het geheel wordt vastgelegd in een rapport.

Re-integratie check

De check kan ingezet worden als een medewerker ziek is en het niet duidelijk is hoe er toegewerkt kan worden naar volledige werkhervatting. Het kan ook zijn dat het idee er is bij de medewerker en/of leidinggevende dat de werkhervatting sneller kan. Een arbeidsdeskundige kijkt mee, vraagt door en geeft een concreet advies. Er ontstaat helderheid en beweging in de re-integratie.

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?