Skip to main content

Productief, passend en vooral prettig aan het werk.

Onder bedrijfsgezondheidszorg verstaan  we alle inzet die medewerkers, op een productieve, passende en prettige manier aan het werk houdt of helpt.

Dit varieert van het arbobeleid, een RI&E tot de inzet van een team-, welzijns-, of budgetcoach. Een goed ingeregelde bedrijfsgezondheidszorg die helder gecommuniceerd is in de organisatie, zorgt dat medewerkers zelf invloed hebben op hun (werk)omstandigheden waardoor de kans op verzuim kleiner is.

Inregelen van bedrijfsgezondheidszorg.

Om hier keuzes in te maken zoals welke arbodienst je kiest of hoe je de RI&E gaat uitvoeren, is het belangrijk om te weten of er specifieke problemen zijn in het bedrijf, wat goed loopt en wat  de organisatie wil bereiken met het arbobeleid. Hiervoor kan de adviseur bedrijfsgezondheid ingezet worden. Deze onderzoekt en adviseert hoe de ambities van de organisatie gehaald kunnen worden en welke inzet hieraan kan bijdragen.

Bedrijfscan

Na de scan ontvangt de organisatie een rapport die de huidige stand van zaken weergeeft op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg met een concept plan van aanpak hoe er naasr de gewenste situatie toegwerkt kan worden.

Project-
ondersteuning

Als de organisatie helder heeft wat ervoor nodig is om de ambities op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg te bereiken is het zaak dit door te voeren. Hier kan &Wij ondersteunen middels projectondersteuning.

Wat doet de organisatie zelf en waar is hulp bij nodig?

Deze keuzes worden door de organisatie zelf gemaakt, belangrijk om te evalueren of deze inzet bijdraagt aan het halen van de gestelde ambities. De adviseur bedrijfsgezondheidszorg kan hierbij ondersteunen.