Verzuim voorkomen

Wat is bedrijfsgezondheidszorg?

Bedrijfsgezondheidszorg is alle inzet die medewerkers, op een productieve, passende en prettige manier aan het werk houdt of helpt.

Dit varieert van het verzuimprotocol en de arbodienst tot aan de RI&E en professionals die medewerkers of teams helpen het werk (weer) op een fijne manier uit te voeren. Door middel van een scan  kunnen we nagaan wat de huidige stand van zaken is en wat er nog moet gebeuren om de ambities van de organisatie op dit vlak te kunnen behalen. Met een concreet plan van aanpak kan de organisatie hiermee aan de slag. Desgewenst biedt &Wij hierbij projectondersteuning)

Wij verstaan onder een goed ingeregelde bedrijfsgezondheidszorg dat dit voor iedereen toegankelijk is en effect heeft op het welzijn van medewerkers. Doordat medewerkers zelf invloed op hun (werk)omstandigheden hebben vergroot hun werkplezier en verkleind de kans op (lang) verzuim. De adviseur bedrijfsgezondheid ondersteunt hierbij de organisatie.

&Wij helpt je met…

Bedrijfsscan

Tijdens de scan wordt onderzocht wat de huidige stand van zaken is op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, wat de ambities van de organisatie zijn en wat ervoor nodig is om dit passend bij wet- en regelgeving te kunnen halen. Na de scan ontvangt de organisatie een rapport met een concept plan van aanpak.

Projectondersteuning

Als de organisatie helder heeft wat ervoor nodig is om de ambities op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg te bereiken is het zaak dit door te voeren. Hier kan &Wij ondersteunen middels projectondersteuning.

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?