Wat is bedrijfsgezondheidszorg?

Alle inzet die medewerkers, op een productieve, passende en prettige manier aan het werk houdt of helpt.

Dit varieert van het verzuimprotocol of de preventiemedewerker tot aan de RI&E en professionals die medewerkers of teams helpen het werk (weer) op een fijne manier uit te voeren. Een goed ingeregelde bedrijfsgezondheidszorg betekent dat dit voor iedereen toegankelijk is en men weet hoe de financiering verloopt. Dit alles zorgt dat medewerkers zelf invloed hebben op hun (werk)omstandigheden waardoor het werkplezier vergroot en de kans op (lang) verzuim verkleind. De adviseur bedrijfsgezondheid ondersteunt hierbij de organisatie.

Bedrijfsscan

Tijdens de scan wordt onderzocht wat de huidige stand van zaken is op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, wat de ambities van de organisatie zijn en wat ervoor nodig is om dit passend bij wet- en regelgeving te kunnen halen. Na de scan ontvangt de organisatie een rapport met een concept plan van aanpak.

Project-
ondersteuning

Als de organisatie helder heeft wat ervoor nodig is om de ambities op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg te bereiken is het zaak dit door te voeren. Hier kan &Wij ondersteunen middels projectondersteuning.

 

 

Samen aan het werk op een passende, productieve en vooral prettige manier.