Verzuimpreventie & begeleiding

Zo ziet onze aanpak eruit

We zijn er als je ons nodig hebt. Niet op afstand maar dichtbij en persoonlijk. Afhankelijk van de vraag ondersteunen we met op maat gemaakte pakketten. Overal is de bedrijfsarbeidsdeskundige de professional die zowel de werkgever als de medewerker ondersteunt. Het bijzondere is dat we onze gesprekken veelal op het werk voeren zodat, als het nodig en gewenst is, de leidinggevende ook kan aansluiten. We bieden onze dienstverlening in veel verschillende vormen aan afhankelijk van de behoefte van de organisatie.

Wanneer past &Wij bij jullie organisatie?
Als er een arbodienst gezocht wordt die naast de organisatie staat, zowel bij de werkgever als de medewerker.  Als er behoefte is aan een goede samenwerking met professionals die zonder wachtlijsten bereikbaar zijn, niet alles in het medische trekken maar juist oog hebben wat er verder meespeelt. Als je op zoek bent naar een arbodienst die meedenkt hoe verzuim voorkomen kan worden en hiervoor praktische ideeën heeft gericht op de situatie van jullie bedrijf. Het staat dus los van in welke branche er gewerkt wordt of hoe groot het bedrijf is.

 

Wat past bij jouw bedrijf?

Basispakket

Elke 6 weken is er een spreekuur met &Wij. Er vinden driegesprekken en op verzoek preventieve spreekuren plaats. Eén keer per zes weken is er een dossiercheck. Twee keer per jaar gaan we in gesprek met directie en één keer per jaar met OR en de preventiemedewerker.

Verrichtingen pakket

Dit is een basiscontract waarbij betaald wordt per verrichting. Daaronder valt verzuimbegeleiding, gevraagd en ongevraagd advies en bij verzuim één keer in de zes weken overleg tussen de bedrijfsarbeidsdekundige en -arts. Eén keer per jaar is er een evaluatie met directie, preventiemedewerker en OR.

All in one pakket

Elke drie weken is er een spreekuur met &Wij. Je krijgt actieve hulp bij het invullen van de Poortwachter documenten. Er vinden driegesprekken en preventieve spreekuren plaats. En één keer per zes weken is er een dossiercheck door de bedrijfsarbeidsdekundige en-arts. Daarnaast gaan we twee keer per jaar in gesprek met directie, OR en preventiemedewerker.

Name

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?