All-in

Bij het all-in pakket wordt de dienstverlening afgenomen met een vast bedrag per medewerker. Hierdoor is te voorkomen dat bij een toename van het verzuim er plotseling een verhoging van de kosten ontstaat. Dit pakket past goed bij bedrijven van 30 of meer medewerkers. We hebben meerdere varianten op het pakket, met een verschil in intensiteit: Poco, Basis en Intensief.

Aansluiting
Wij ondersteunen het bedrijf bij de inrichting van de organisatie passend bij de relevante wetgeving en bij een samenwerking met ons. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van onze informatiebrochures om medewerkers te informeren over de inrichting van de bedrijfsgezondheidszorg. Daarnaast ondersteunen we bij de overdracht van de oude verzuimbegeleider en  inventariseren we gezamenlijk of de organisatie voldoet aan de huidige Arbowetgeving.

Verzuimbegeleiding
De bedrijfsarbeidsdeskundige start de verzuimbegeleiding meteen op als er ziekte is in het bedrijf. De spreekuren vinden op het werk plaats waardoor de leidinggevende soms ook kan aansluiten. De bedrijfsarts wordt in ieder geval op de wettelijk verplichte momenten ingezet. 

Preventie
Met behulp van de door &Wij ontwikkelde tool kan de leidinggevende in gesprek met de medewerker als deze zich overbelast voelt. Hierdoor kan een plan opgesteld worden die ervoor zorgt dat de balans herstelt en verzuim voorkomen wordt. Doordat de bedrijfsarbeidsdeskundige werkzaam is in het bedrijf wordt ook sneller duidelijk hoe de organisatie verzuim kan voorkomen.

Verzuimsysteem
Zowel de werkgever als de medewerker maken gebruik van ons verzuimsysteem. Hier leggen wij onze rapportages en correspondentie in vast. De werkgever ontvangt taken vanuit dit systeem als een medewerker is ziek gemeld zodat er geen stappen vergeten worden die nodig zijn vanuit de Wet Poortwachter.

Jaarlijkse evaluatie
Jaarlijks gaan we in gesprek om de ontwikkelingen binnen het bedrijf te volgen, door te nemen hoe het gaat op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en de arbeidsomstandigheden en onze samenwerking te evalueren. Ook kunnen we dan meedenken, al dan niet samen met de OR, hoe verzuim voorkomen kan worden. Dit is een wettelijke verplichting.

Poco

Voor organisaties met laag verzuim (ca. 2%) zonder risicodossiers. Er is voldoende tijd beschikbaar om medewerkers te begeleiden bij – het voorkomen van – verzuim.

Vaste contactmomenten

✔️De bedrijfsarbeidsdeskundige begeleidt zowel de werkgever als werknemer  tijdens (het voorkomen van) verzuim en adviseert  één keer per zes weken over de inzetbaarheid.

✔️Bedrijfsarbeidsdeskundige en -arts bespreken zieke medewerkers eens in de 6 weken.

✔️Spreekuur bedrijfsarts op wettelijke momenten: Opstellen probleemanalyse, spreekuur vooraf aan eerstejaars evaluatie en actueel medisch oordeel + aanleveren medisch dossier voor WIA aanvraag.

✔️Preventieve gesprekken worden door de werkgever zelf gevoerd.

Basis

Voor organisaties met een gemiddeld verzuim waar soms risicodossiers zijn en waar een gedegen ondersteuning nodig is, ook gericht op voorkomen van verzuim. Er zijn soms risicodossiers.

Alles uit ‘Poco’ plus:

We helpen je met het voorkomen van uitval

✔️Preventieve spreekuren bedrijfsarbeidsdeskundige  na gebruik van preventieve tool door werkgever en werknemer.

✔️1 keer in de 6 weken een dossiercheck.(toetsing op risicodossiers en de wet Poortwachter)

We geven een extra steuntje in de rug
✔️Advies over inzet en communicatie met interventies

✔️ 2 keer per jaar evalueren met directie gecombineerd met één keer per jaar overleg met de preventiemedewerker en OR.

Intensief

Dit pakket past bij organisaties met een hoog verzuim en onvoldoende visie en aanpak op (het inrichten van) de bedrijfsgezondheidszorg. 

Alles uit ‘Basis’ plus:

We nemen werk uit handen

✔️Bij verzuim elke drie weken contact met de medewerker en/of de leidinggevende.

✔️Actieve ondersteuning bij het invullen van de Poortwachterdocumenten van de werkgever.

✔️Preventieve spreekuren, ook als de preventieve tool niet gebruikt is.

Intensieve samenwerking
✔️Vier keer per jaar een sociaal medisch overleg (SMO) voor de leidinggevende en/of HR met de bedrijfsarbeidsdeskundige

Waar kunnen we je mee helpen?

Verzuimpreventie
& begeleiding

Meer lezen

Bedrijfs-
gezondheidsadvies

Meer lezen

Arbeidsdeskundig
advies

Meer lezen

Trainingen
op maat

Meer lezen

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?