Het verrichtingen pakket

Bij dit pakket zijn geen maandelijkse kosten. Als er vragen zijn via mail of telefoon van medewerkers of de werkgever dan brengen wij dit in rekening op verrichtingenbasis. 

Aansluiting
Wij ondersteunen de organisatie bij de inrichting van de organisatie passend bij de relevante wetgeving en bij een samenwerking met ons. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van onze informatiebrochures om de medewerkers te informeren over de inrichting van de bedrijfsgezondheidszorg. Daarnaast ondersteunen we bij de overdracht van de oude verzuimbegeleider en  inventariseren we gezamenlijk of de organisatie voldoet aan de huidige Arbowetgeving.

Verzuimbegeleiding
De bedrijfsarbeidsdeskundige start de verzuimbegeleiding meteen op als er ziekte is in het bedrijf, we begeleiden zowel de werkgever als de medewerker gedurende het hele traject passend bij de Wet Poortwachter.. Eén keer per zes weken worden zieke medewerkers door de bedrijfsarbeidsdeskundige met de bedrijfsarts besproken. De gehele verzuimbegeleiding doen we op basis van verrichtingen, de kosten hiervan liggen hoger dan bij het ondernemersdeskpakket

Preventie
Met behulp van de door &Wij ontwikkelde tool kan de leidinggevende in gesprek met de medewerker als deze zich overbelast voelt. Hierdoor kan een plan opgesteld worden die ervoor zorgt dat de balans herstelt en verzuim voorkomen wordt.

Verzuimsysteem
Zowel de werkgever als de medewerker maken gebruik van het verzuimsysteem Compasity. Hier leggen wij onze rapportages en correspondentie in vast. De werkgever ontvangt taken vanuit dit systeem als een medewerker is ziek gemeld zodat er geen stappen vergeten worden die nodig zijn vanuit de Wet Poortwachter.

Jaarlijkse evaluatie
Jaarlijks gaan we in gesprek om de ontwikkelingen binnen het bedrijf te volgen, door te nemen hoe het gaat op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en de arbeidsomstandigheden en onze samenwerking te evalueren. Ook kunnen we dan meedenken al dan niet samen met de OR hoe verzuim voorkomen kan worden. Dit is een wettelijke verplichting.

Deze ondersteuning past goed bij een MKB bedrijf tussen de 0 en 15 medewerkers waar niet veel verzuim is.

Vertel me meer

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?