Hoe zorg je dat medewerkers op een passende, productieve en prettige manier aan het werk zijn in het bedrijf? Deze vraag beantwoordt de bedrijfsscan door te onderzoeken:

  • Hoe de organisatie de bedrijfsgezondheidszorg op dat moment ingericht heeft.
  • Wat de ambities zijn van de organisatie.
  • Welke vraagstukken en uitdagingen er liggen op het gebied van arbozorg.

In het plan van aanpak wordt vervolgens aangegeven hoe hier naar toe gewerkt kan worden. Tijdens de scan worden directie, medewerkers, preventiemedewerker en arbodienst actief betrokken. Naast concrete antwoorden levert dit dus ook actieve en zichtbare medewerkersbetrokkenheid op, een belangrijke verplichting vanuit de Arbowet. 

Invloed op verzuim
De visie van &Wij is dat als een organisatie wezenlijk invloed op het verzuim wil hebben dit begint bij de bron: het goed inregelen van de bedrijfsgezondheidszorg en hierover communiceren in de organisatie.

Als medewerkers weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning als er problemen met hunzelf, thuis of op het werk zijn kunnen ze voorkomen dat deze gaan belemmeren om het werk uit te voeren. De drempel hiertoe wordt nog lager als ze weten dat dit gestimuleerd wordt door hun werkgever. Als medewerkers die ziek zijn weten dat via de werkgever er bijvoorbeeld wachttijdbemiddeling ingezet kan worden of psychologische behandeling, dan zorgt dit dat men eerder weer aan het werk kan.

Hoe duidelijker de organisatie hierover is, hoe beter bekend is wie wat doet hierin, inclusief eventuele financieringsmogelijkheden, hoe meer zelfstandig teams en medewerkers invloed hebben op hun eigen werkplezier, met alle gevolgen van dien.

De bedrijfsscan in de praktijk
Tijdens de scan worden er drie aandachtsgebieden onderzocht:

  • Arbeidsomstandigheden: Wat wordt hierin geregeld/verwacht voor/van medewerkers, teams en leidinggevenden. Wat is de functie van de RI&E hierbij en hoe verhoudt deze zich t.o.v. het team, leidinggevende, OR, preventiemedewerker en directie
  • Verzuimbegeleiding: Hoe is dit ingeregeld inclusief preventie van ziekteverzuim. Hoe ziet de rol van directie, leidinggevende/HR, medewerker en de arbodienst er uit en hoe wordt dit geëvalueerd
  • Providerboog: Welke interventies/middelen worden, wanneer ingezet voor en door medewerkers, teams en leidinggevenden? Wat is de toegankelijkheid, financiering, informatievoorziening en hoe wordt dit geëvalueerd?

Resultaten
Door de bedrijfsscan wordt inzichtelijk wat goed gaat op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, waar verbeterpunten liggen en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Hierdoor kunnen de ambities van de organisatie bereikt worden. Dit alles wordt weergegeven in een plan van aanpak waar de organisatie mee aan de slag kan.

Projectondersteuning
In sommige gevallen wil de organisatie nog verdere ondersteuning bij de uitvoering van het plan van aanpak. In overleg kan dit afgenomen worden bij &Wij.

Bij het uitvoeren van de scan letten we ook op de ambities van de organisatie op het gebied van gezondheidszorg, het beleid van de organisatie, de bedrijfscultuur, de wetgeving en de CAO.

Een bedrijfsscan wordt uitgevoerd door de adviseur bedrijfsgezondheid, 

Ik wil graag contact over de bedrijfscan.

Contact

&Wij heeft een breed scala aan diensten, korte lijnen en hun inzet op preventie hebben resultaat.

Kor Ijszenga – Directeur Koninklijke van Gorcum

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?