De bedrijfsscan

Zijn er knelpunten in de organisatie zoals bijvoorbeeld een hoog verzuim? Wil je een 0-meting doen om na te gaan hoe het op dit moment loopt op het gebied van ARBO? Of zoek je een arbodienst en is het niet goed duidelijk waar deze aan moet voldoen? Op al deze vragen geeft een bedrijfsscan antwoord.

Invloed op werkplezier (en dus minder uitval)
De visie van &Wij is dat als een organisatie wezenlijk invloed op het verzuim wil hebben dit begint bij de bron: het goed inregelen van de gezondheidszorg van het bedrijf en hierover communiceren in de organisatie.

De gedachte is dat als medewerkers weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning als er problemen zijn met hunzelf, thuis of op het werk, er voorkomen kan worden dat deze leiden tot uitval. De drempel hiertoe wordt nog lager als men er van bewust is dat dit gestimuleerd wordt door hun werkgever. 

Bij medewerkers die ziek zijn geldt dat het essentieel is dat men weet wie wat doet in de begeleiding en waar men terecht kan als er knelpunten zijn. Hoe sneller deze opgelost kunnen worden, hoe eerder men weer aan het werk kan.

De (continue) communicatie hierover maakt dat teams zelf kunnen zorgen voor hun eigen werkplezier. Hierdoor blijven ze niet alleen langer werken bij de organisatie, het maakt ook dat de productiviteit toeneemt en er minder medewerkers zich ziek melden.

Hoe werkt een bedrijfsscan?
Een bedrijfsscan wordt uitgevoerd door de adviseur bedrijfsgezondheid. Tijdens de scan worden er een aantal aandachtsgebieden onderzocht:

  • Arbeidsomstandigheden
  • Verzuimbegeleiding en preventie. 
  • Interventies/middelen die worden ingezet 

Tijdens de scan wordt niet alleen gekeken hoe de organisatie alles heeft ingeregeld of hoe dit zich verhoudt t.o.v. de wet, maar ook worden directie, medewerkers, preventiemedewerker en arbodienst actief betrokken. Naast concrete antwoorden levert dit dus ook actieve en zichtbare medewerkersbetrokkenheid op, een belangrijke verplichting vanuit de Arbowet. 

Resultaten
Door de bedrijfsscan wordt inzichtelijk hoe de organisatie werkt, waar kansen en uitdagingen liggen en hoe de organisatie kan toewerken naar het behalen van de ambities op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg. Dit alles wordt weergegeven in een plan van aanpak waar de organisatie mee aan de slag kan.

Projectondersteuning
Als de organisatie ondersteuning wil bij de uitvoering van het plan van aanpak dan kan &Wij ook het vervolgtraject begeleiden.

Vraag een offerte aan

&Wij heeft een breed scala aan diensten, korte lijnen en hun inzet op preventie hebben resultaat.

Kor IJszenga – Directeur Koninklijke van Gorcum

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?