Intensief

Het intensieve pakket wordt vaak ingezet bij organisaties die veel verzuim hebben of bij bedrijven die minder zelf willen/kunnen doen. Zieke medewerkers worden 1 keer per 3 weken gevolgd door &Wij, waardoor  er veel zicht is op het verloop en er minder belasting voor de leidinggevende is.  

Aansluiting
Wij ondersteunen het bedrijf bij de inrichting van de organisatie passend bij de relevante wetgeving en bij een samenwerking met ons. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van onze informatiebrochures om medewerkers te informeren over de inrichting van de bedrijfsgezondheidszorg. Daarnaast ondersteunen we bij de overdracht van de oude verzuimbegeleider en  inventariseren we gezamenlijk of de organisatie voldoet aan de huidige Arbowetgeving.

Verzuimbegeleiding
De bedrijfsarbeidsdeskundige start de verzuimbegeleiding meteen op als er ziekte is in het bedrijf. De spreekuren vinden op het werk plaats waardoor de leidinggevende soms ook kan aansluiten. De bedrijfsarts wordt in ieder geval op de wettelijk verplichte momenten ingezet (= 3 keer bij 2 jaren verzuim). Doordat er elke drie weken contact met &Wij is ontvangen de medewerker en leidinggevende extra ondersteuning bij de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Preventie
Met behulp van de door &Wij ontwikkelde tool kan de leidinggevende in gesprek met de medewerker als deze zich overbelast voelt.

Hierdoor kan een plan opgesteld worden die ervoor zorgt dat de balans herstelt en verzuim voorkomen wordt. Doordat de bedrijfsarbeidsdeskundige werkzaam is in het bedrijf kan deze ook adviezen geven op team- of organisatieniveau over hoe uitval in werk voorkomen kan worden.

Verzuimsysteem
Zowel de werkgever als de medewerker maken gebruik van ons verzuimsysteem. Hier leggen wij onze rapportages en correspondentie in vast. De werkgever ontvangt taken vanuit dit systeem als een medewerker is ziek gemeld zodat er geen stappen vergeten worden die nodig zijn vanuit de Wet Poortwachter.

Evalueren
Een belangrijk onderdeel van de intensieve variant is het evalueren. Hier plannen we meerdere keren per jaar momenten voor.  Zit de organisatie op koers om de gestelde ambities te behalen? Welke factoren zijn hierop van invloed? Zijn de gemaakte afspraken voldoende? Hier betrekken we de OR ook graag bij om zo optimaal bij te kunnen dragen aan de ambities van de gehele organisatie
.

 

Vraag een offerte aan

Waar kunnen we je verder mee helpen?

Verzuimpreventie
& begeleiding

Meer lezen

Bedrijfs-
gezondheidsadvies

Meer lezen

Arbeidsdeskundige
expertise

Meer lezen

Trainingen
op maat

Meer lezen

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?