Visie en aanpak van &Wij

Visie

&Wij is een arbodienst met een specifieke visie en aanpak gericht op:

  • Het geven van regie aan de organisatie en de medewerkers.
  • Voorkomen en verkorten van verzuim.
  • De inrichting van de gezondheidszorg binnen het bedrijf.

Met regie bedoelen we ‘verantwoordelijkheid/eigenaarschap’. Dit kan alleen genomen of gegeven worden als er duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is en welke verwachtingen er over en weer zijn. Een heldere communicatie en geregelde evaluatie is hierbij essentieel, zowel binnen de organisatie als tussen de arbodienst en het bedrijf.

Tijdens de begeleiding van zieke medewerkers ligt de focus op een passende belasting en opbouw, zowel op het werk als thuis. In de gesprekken komt niet alleen de medische kant aan bod maar worden ook werk-, privé en persoonlijke factoren geïnventariseerd. Dit levert een brede probleemanalyse op en ook brede oplossingsmogelijkheden.

Als een organisatie invloed op het verzuim wil hebben begint dit bij de bron: Het goed inregelen van de bedrijfsgezondheidszorg en zorgen dat iedereen binnen de organisatie weet hoe dit er uit ziet. Hierdoor kan verzuim verkort en zelfs voorkomen worden. Daarbij is het voor de organisatie nodig om te weten welke factoren van invloed zijn op het verzuim. Van ons als arbodienst mag verwacht worden dat wij deze aangeven en adviseren wat de organisatie kan doen om deze te beïnvloeden.

Aanpak

De bedrijfsarbeidsdeskundige (BAD) maakt, naast de specifieke visie, de aanpak van &Wij zo succesvol. Doordat de BAD op het werk gesprekken voert kan de werkgever ook aansluiten. Groot voordeel is dat de organisatie de inhoudelijk deskundige professional aan tafel heeft zitten en ook rechtstreeks kan bereiken.

Doordat de bedrijfsarbeidsdekundige het bedrijf kent en weet wat er speelt, kan deze ook adviseren op team- en organisatieniveau t.a.v. wat er nodig is om uitval te voorkomen. Hierdoor ontstaat er een aanpak die niet alleen verzuim verkort, maar ook uitval voorkomt.

Bij aanvang van de samenwerking worden de ambities op het gebied van arbozorg van de organisatie als uitgangspunt genomen. We besteden veel tijd aan het afspreken wie welke rol inneemt binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Hoe concreter dit is ingeregeld, onderling afgestemd en binnen de organisatie wordt gecommuniceerd, hoe beter medewerkers weten waar ze terecht kunnen als er knelpunten zijn op het gebied van veilig en gezond werken. Dit heeft een rechtstreeks en positief effect op het voorkomen van uitval in werk.

Regelmatig evalueren met de leiding op organisatieniveau om na te gaan of de ambities bereikt worden en de samenwerking goed verloopt draagt bij aan het behalen van de ambities van de organisatie.

De leiding van de organisatie heeft veel invloed op hoe gezond het bedrijf is c.q. hoe hoog het verzuim is.

Dit is goed nieuws! Hier heb je een goede samenwerking met de arbodienst bij nodig. Een arbodienst die inzicht biedt in de factoren binnen de organisatie die invloed hebben op het verzuim en een gedegen advies geeft.

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?