Het arbeidsdeskundig onderzoek.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet?

 1. Op het moment dat duidelijk is dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is.
 2. Als een medewerker rond een jaar ziek is en het onduidelijk is of en wanneer deze kan terugkeren in het eigen werk.
 3. Als je wilt onderbouwen dat er alles aan gedaan is om een medewerker weer aan het werk te helpen.

Wat wordt er onderzocht?

De arbeidsdeskundige beantwoordt in de rapportage altijd een aantal vragen:

 1. Is het eigen werk passend?
 2. Zo niet, is het eigen werk aan te passen?
 3. (Zo niet) Zijn er andere passende functies binnen de organisatie?
 4. Zo niet, hoe kan er gezocht worden naar een geschikte werkplek buiten de eigen organisatie?

Bij &Wij gaan we nog wat verder dan de standaard onderzoeksvragen. Waarom we dit doen is in deze blog te lezen. Aanvullende vragen die wij beantwoorden:

1a: Zo ja, hoe kan er toegewerkt worden naar volledige werkhervatting?
2a: Zo ja, hoe kunnen de aanpassingen gerealiseerd worden en wat is  hierna het opbouwadvies?
3a: Welke stappen zijn nodig om de medewerker hier zsm in aan het werk    te kunnen helpen?
4a: Wat zijn voorbeelden van functies buiten de organisatie die wel passend  zijn?
4b: Wat kan de medewerker doen om de kans om een passende baan te vinden zo groot mogelijk te maken?

Hoe verloopt het proces?

 • Zodra bij ons het verzoek voor een arbeidsdeskundig onderzoek binnen komt belt de arbeidsdeskundige om een toelichting te geven op het traject en een afspraak te maken.
 • De backoffice bevestigt de afspraak en stuurt een vragenlijst.
 • Als de medewerker niet in de afgelopen weken bij de bedrijfsarts is geweest is het zaak een spreekuur te plannen zodat deze een inzetbaarheidsprofiel kan opstellen. Desgewenst kan dit ook bij ons.
 • De arbeidsdeskundige gaat in gesprek met zowel de werknemer als de werkgever en bezoekt vaak ook de werkplek.
 • Vaak wordt het geheel afgerond met een driegesprek waarin de arbeidsdeskundige de conclusies deelt.
 • De arbeidsdeskundige schrijft het onderzoeksrapport.
 • De backoffice stuurt het verslag van de medewerker individueel en dat van de werkgever zodat beiden eerst dit kunnen doornemen en desgewenst wijzigingen door kunnen geven.
 • Hierna verstuurt de backoffice de gehele rapportage naar zowel de medewerker als de werkgever.

In de regel is een arbeidsdeskundig onderzoek in 3 weken afgerond.

Wat is het resultaat?

 • Een snellere werkhervatting of een gedegen onderbouwing dat er geen mogelijkheden zijn om te werken.
 • Een besparing op de loonkosten als de medewerker eerder weer inzetbaar is binnen het eigen bedrijf of hier buiten.
 • Een medewerker die weer mee kan doen in de maatschappij.
 • Minder kans op sancties vanuit het UWV.
Vraag een offerte aan

Als arbeidsdeskundige analyseer je de situatie voor werkgever en werknemer waardoor deze samen weer mogelijkheden zien.

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?