Skip to main content

Lukt het een zieke medewerker niet om terug te keren in het eigen werk?

In 5 stappen een arbeidsdeskundig onderzoek waar je wat aan hebt.

Een goed arbeidsdeskundig onderzoek voorkomt niet alleen de (loon)sancties van het UWV, maar levert ook een concreet stappenplan op waarmee de werknemer sneller aan de slag kan. Hierdoor zijn er minder loonkosten,  dalen premies en doet de medewerker weer mee in de maatschappij. 

Stap 1 Erken de urgentie

Meestal wordt er na een jaar ziekte, een arbeidsdeskundig onderzoek aangeraden. Maar een jaar wachten is niet altijd de beste aanpak. Zodra het duidelijk is dat terugkeren (op korte termijn) niet meer gaat lukken, is actie geboden. Hoe eerder je kunt ingrijpen en passende maatregelen treft, hoe beter voor alle betrokken partijen.

“Zodra het duidelijk is dat terugkeren in het eigen werk niet meer lukt, is actie geboden.”

 

Stap 2 Kies voor een arbeidsdeskundige die ook ingaat op hoe er naar werkhervatting toegewerkt kan worden.

Tijdens het onderzoek beantwoordt de arbeidsdeskundige normaal gesproken de volgende vragen:

  1. Is het eigen werk passend?
  2. Zo niet, is het eigen werk aan te passen?
  3. (Zo niet) Zijn er andere passende functies binnen de organisatie?
  4. Zo niet, hoe moet er gezocht worden naar een geschikte werkplek buiten de eigen organisatie?

Wanneer je alleen antwoord hebt op deze vragen weet je nog steeds niet hoe nu verder na het onderzoek. Kies voor een arbeidsdeskundige die ook deze vragen beantwoordt:

1a: Zo ja, hoe kan er toegewerkt worden naar volledige werkhervatting?

2a: Zo ja, hoe kunnen de aanpassingen gerealiseerd worden en wat is hierna het opbouwadvies?

3a: Welke stappen zijn nodig om de medewerker hier zsm in aan het werk te kunnen helpen?

4a: Wat zijn voorbeelden van functies buiten de organisatie die wel passend zijn?

4b: Wat kan de medewerker doen om de kans om een passende baan te vinden zo groot mogelijk te maken?

Stap 3 Laat alles aan bod komen, ook de minder leuke dingen.

Bijvoorbeeld als er een conflict of meningsverschil meespeelt. Door te zorgen dat dit niet beschouwd wordt als de ‘vuile was buiten hangen’, gaat praten makkelijker. Dit kan je bereiken door vooraf dit met de medewerker te bespreken. Hierdoor krijgt de arbeidsdeskundige een beter en meer volledig beeld.

Het helpt om als werkgever ook aan te sluiten bij het bezoek van de arbeidsdeskundige aan de werkplek en het gesprek over passende functies binnen de organisatie. Hierdoor zorg je dat de visie van de werkgever net zo aan bod komt als die van de medewerker, en er achteraf geen discussies ontstaan.

Stap 4 Check na het onderzoek of je begrijpt wat ervoor nodig is om de medewerker op een fijne manier aan het werk te helpen.

Als dit niet het geval is, kan je hier vragen over stellen aan de arbeidsdeskundige. Dit klinkt logisch, echter geregeld wordt de fout gemaakt om het rapport in een la te leggen voor het UWV, ipv het te zien als een instrument om mee aan de slag te gaan.

“ Geregeld wordt de fout gemaakt om het rapport in een la te leggen voor het UWV, ipv het te zien als een instrument om mee aan de slag te gaan.”


Stap 5 Zorg voor een goede evaluatie van het onderzoek

Betrek bij jullie evaluaties de adviezen vanuit het arbeidsdeskundig onderzoek. Dit helpt om te zorgen dat alle stappen doorlopen worden die geadviseerd zijn door de arbeidsdeskundige en zorgt voor een sneller resultaat.

Spreekt dit je aan? &Wij biedt ook arbeidsdeskundig onderzoek aan op precies de manier die boven omschreven is. Neem vooral contact met ons op voor een vrijblijvend kopje koffie via onderstaande knop.

Wil je een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten?

Neem contact op