Trainingen op maat

Als de mensen in de organisatie goed weten wat te doen, heb je niet alleen invloed op het welzijn van de medewerkers maar ook op –  het voorkomen van – verzuim. &Wij biedt voor verschillende functionarissen trainingen aan op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg. Maatwerk staat voorop, dus laten we vooral in gesprek gaan.

Ik wil in gesprek

Leidinggevenden

De trainingen zijn gericht op de vragen die leidinggevenden binnen de organisatie hebben. Deze kunnen betrekkking hebben op onderwerpen als gezond werken, gespreksvoering of verzuimbegeleiding. Afhankelijk van de vraag kan er ook gewerkt worden met trainingsacteurs.

Medewerkers

Het trainen van medewerkers wordt steeds vaker binnen organisaties gedaan. Bijvoorbeeld over onderwerpen als: Wat kan je doen om uitval te voorkomen? of ‘Wat wordt er van je verwacht als je ziek bent en wat kan je van de werkgever verwachten?’ We verzorgen op verzoek allerlei workshops en zelfs teamuitjes passend bij het onderwerp vitaliteit.

HR Professionals

We verzorgen trainingen gericht op vraagstukken als; ‘Hoe ondersteun je leidinggevenden en medewerkers passend bij de visie en aanpak van de organisatie? Hoe motiveer en stimuleer je leidinggevenden en/of bestuur? Hoe handelt de organisatie passend bij wetgeving?

Waar kunnen we je verder mee helpen?

Verzuimpreventie
& begeleiding

Meer lezen

Bedrijfs-
gezondheidsadvies

Meer lezen

Arbeidsdeskundig
advies

Meer lezen

Trainingen
op maat

Meer lezen

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?