Basis in- en exclusief

Onze basis dienstverlening past goed bij bedrijven die zelf de begeleiding van de zieke medewerker op zich willen nemen met ondersteuning van de arbodienst. Een ander voordeel is dat er met vaste tarieven per medewerker wordt gewerkt zodat de jaarlijkse kosten voor de verzuimbegeleiding vrij stabiel zijn. Er kan gekozen worden voor een tarief inclusief de wettelijk verplichte spreekuren van de bedrijfsarts of deze hier buiten laten (voordeliger voor bedrijven met een laag verzuim)

Aansluiting
Wij ondersteunen het bedrijf bij de inrichting van de organisatie passend bij de relevante wetgeving en bij een samenwerking met ons. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van onze informatiebrochures om medewerkers te informeren over de inrichting van de bedrijfsgezondheidszorg. Daarnaast ondersteunen we bij de overdracht van de oude verzuimbegeleider en  inventariseren we gezamenlijk of de organisatie voldoet aan de huidige Arbowetgeving.

Verzuimbegeleiding
De bedrijfsarbeidsdeskundige kijkt 1 keer per 6 weken mee in het dossier en adviseert wat er nodig is om de medewerker goed te begeleiden. De spreekuren vinden op het werk plaats waardoor de leidinggevende soms ook kan aansluiten. De bedrijfsarts wordt in ieder geval op de wettelijk verplichte momenten ingezet (= 3 keer bij 2 jaren verzuim). 

Preventie
Met behulp van de door &Wij ontwikkelde tool kan de leidinggevende in gesprek met de medewerker als deze zich overbelast voelt. Hierdoor kan een plan opgesteld worden die ervoor zorgt dat de balans herstelt en verzuim voorkomen wordt. Doordat de bedrijfsarbeidsdeskundige werkzaam is in het bedrijf kan deze ook adviezen geven op team- of organisatieniveau over hoe uitval in werk voorkomen kan worden.

Verzuimsysteem
Zowel de werkgever als de medewerker maken gebruik van ons verzuimsysteem. Hier leggen wij onze rapportages en correspondentie in vast. De werkgever ontvangt taken vanuit dit systeem als een medewerker is ziek gemeld zodat er geen stappen vergeten worden die nodig zijn vanuit de Wet Poortwachter.

Jaarlijkse evaluatie
In ieder geval één keer per jaar wordt er geëvalueerd om na te gaan of het de organisatie lukt om de gestelde ambities te bereiken. Hier betrekken we de OR ook graag bij om zo optimaal bij te kunnen dragen aan de ambities van de gehele organisatie.

Vraag een offerte aan

Waar kunnen we je verder mee helpen?

Verzuimpreventie
& begeleiding

Meer lezen

Bedrijfs-
gezondheidsadvies

Meer lezen

Arbeidsdeskundig
advies

Meer lezen

Trainingen
op maat

Meer lezen

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?