Uitleg begrippenĀ 

Het is heel begrijpelijk dat je niet alle begrippen kent rondom arbeidsgezondheidszorg. Hier leggen we het je zo duidelijk mogelijk uit.

Arbozorg: De zorg van werkgevers voor de arbeidsomstandigheden in hun organisatie.

Bedrijfsgezondheidszorg: Het geheel van professionals, organisaties, middelen en activiteiten gericht op de gezondheid van werknemers in relatie tot hun werk.

Regie in bedrijfsgezondheidszorg: Hiermee bedoelen we dat de organisatie weet wat de stand van zaken is op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, waar men naar toe wil en wat ervoor nodig is om daar te komen. Daarbij maakt de organisatie zelf keuzes wat men in eigen beheer houdt of wil uitbesteden en hoe gevolgd kan worden of de gewenste resultaten behaald worden.

RIE:

Wet van Poortwachter:

WIA aanvraag:

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?