De ondernemersdesk

Bij dit pakket kan je voor een klein bedrag per maand onbeperkt met ons sparren over alle personeelsaangelegenheden. In sommige gevallen verwijzen we door naar een inhoudelijk specialist, één van onze samenwerkingspartners. Zij zullen korte vragen ook kosteloos beantwoorden en het vooraf laten weten als er aanvullende kosten zijn. Ook medewerkers kunnen ons met al hun vragen bellen.

Aansluiting
Wij ondersteunen de organisatie bij de inrichting van de organisatie passend bij de relevante wetgeving en bij een samenwerking met ons. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van onze informatiebrochures om de medewerkers te informeren over de inrichting van de bedrijfsgezondheidszorg. Daarnaast ondersteunen we bij de overdracht van de oude verzuimbegeleider en  inventariseren we gezamenlijk of de organisatie voldoet aan de huidige Arbowetgeving.

Verzuim
De bedrijfsarbeidsdeskundige start de verzuimbegeleiding meteen op als er ziekte is in het bedrijf, we begeleiden zowel de werkgever als de medewerker gedurende het hele traject passend bij de Wet Poortwachter. Eén keer per zes weken worden zieke medewerkers door de bedrijfsarbeidsdeskundige met de bedrijfsarts besproken. Vooraf voert de bedrijfsarbeidsdeskundige een dossiercheck uit. Hierbij worden verzuimdossiers gescreend op het proces om zo sancties te voorkomen. De verzuimbegeleiding doen we op basis van verrichtingen, de kosten hiervan liggen lager dan bij een verrichtingenpakket.

Preventie
Met behulp van de door &Wij ontwikkelde tool kan de leidinggevende in gesprek met de medewerker als deze zich overbelast voelt. Hierdoor kan een plan opgesteld worden die ervoor zorgt dat de balans herstelt en verzuim voorkomen wordt.

Jaarlijkse evaluatie
Jaarlijks gaan we in gesprek om de ontwikkelingen binnen het bedrijf te volgen, door te nemen hoe het gaat op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en de arbeidsomstandigheden en onze samenwerking te evalueren. Ook kunnen we dan meedenken al dan niet samen met de OR hoe verzuim voorkomen kan worden. Dit is een wettelijke verplichting.

Verzuimsysteem
Zowel de werkgever als de medewerker maken gebruik van het verzuimsysteem Compasity. Hier leggen wij onze rapportages en correspondentie in vast. De werkgever ontvangt taken vanuit dit systeem als een medewerker is ziek gemeld zodat er geen stappen vergeten worden die nodig zijn vanuit de Wet Poortwachter.

Jaarlijkse evaluatie
Jaarlijks gaan we in gesprek om de ontwikkelingen binnen het bedrijf te volgen, door te nemen hoe het gaat op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en de arbeidsomstandigheden en onze samenwerking te evalueren.. Ook kunnen we dan meedenken al dan niet samen met de OR hoe verzuim voorkomen kan worden. Dit is een wettelijke verplichting.

Deze ondersteuning past goed bij een MKB bedrijf tussen de 15 en 50 medewerkers waar niet veel verzuim is of bij een kleinere organisatie die wel geregeld met verzuim te maken heeft.

Vertel me meer

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?