Wanneer is arbeidsdeskundig advies nodig?

Rond een jaar verzuim is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht als er nog geen zicht is op volledige werkhervatting. Ook biedt arbeidsdeskundig advies uitkomsts als de reintegratie stagneert of een werkplek aangepast moet worden.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is verplicht als een medewerker een jaar ziek is. Tijdens het onderzoek wordt er nagegaan of de werknemer gelet op de beperkingen eigen, aangepast-, of ander werk bij de eigen werkgever kan uitvoeren. Als dit niet het geval is zal er een advies volgen om op zoek te gaan naar werk bij een andere werkgever. Het geheel wordt vastgelegd in een rapport.

Werkplek onderzoek

Dit onderzoek kan worden ingezet als er belemmeringen zijn om het werk uit te voeren. Een arbeidsdeskundige adviseert wat er nodig is om de werkplek aan te passen zodat de medewerker (sneller) weer aan het werk kan. Het geheel wordt vastgelegd in een rapport.

 

Re-integratie check

De check kan ingezet worden als een medewerker ziek is en het niet duidelijk is hoe er toegewerkt kan worden naar volledige werkhervatting. Het kan ook zijn dat het idee er is bij de medewerker en/of leidinggevende dat de werkhervatting sneller kan. Een arbeidsdeskundige kijkt mee, vraagt door en geeft een concreet advies. Er ontstaat helderheid en beweging in de re-integratie.

Op zoek naar een passende baan samen met het UWV of de Gemeente?

Soms is er iets meer nodig om een baan te vinden die ook op de langere termijn goed vol te houden is, bijvoorbeeld als er beperkingen zijn. Vaak is het UWV of de Gemeente dan al betrokken. Met behulp van screening en matching door een arbeidsdeskundige is de kans op het vinden van een passende baan groter. Als deze baan al gevonden is maar door een verandering van omstandigheden er knelpunten zijn ontstaan, kan de arbeidsdeskundige check ingezet worden.

Screening en matching

Voorheen deden we dit onder de naam Dit is Werk. Een arbeidsdeskundige gaat in gesprek om de inzetbaarheid te beoordelen. Dit houdt in dat er gekeken wordt op welke manier werken het beste gaat. Van hieruit wordt er gezocht naar een passende werkplek. Zowel de werkgever als de kandidaat helpen we om hier de perfecte match van te maken.

Arbeidsdeskundige check

Een check lijkt erg op een werkplekonderzoek. We betrekken hier als extra ook de voorgeschiedenis op het moment dat er bijvoorbeeld eerder een uitkeringssituatie was of misschien nog steeds is. Een arbeidsdeskundige gaat na wat er nodig is bij zowel de werkgever als de medewerker om het werk te kunnen blijven doen

Samen aan het werk op een passende, productieve en vooral prettige manier