Arbeidsdeskundig advies

Rond een jaar verzuim is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht als er nog geen zicht is op volledige werkhervatting. Ook biedt arbeidsdeskundig advies uitkomst als de re-integratie stagneert of een werkplek aangepast moet worden. Hiervoor  zijn de producten re-integratie check en werkplekonderzoek.

Daarnaast biedt &Wij arbeidsdeskundige inzet aan als er iets meer nodig is om een baan te vinden die ook op de langere termijn goed vol te houden is, bijvoorbeeld als er beperkingen zijn. Vaak is het UWV of de Gemeente dan al betrokken. Met behulp van screening en matching door een arbeidsdeskundige is de kans op het vinden van een passende baan groter. Als deze baan al gevonden is maar door een verandering van omstandigheden er knelpunten zijn ontstaan, kan de arbeidsdeskundige check ingezet worden.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is verplicht als een medewerker een jaar ziek is. Tijdens het onderzoek wordt er nagegaan of de werknemer gelet op de beperkingen eigen, aangepast-, of ander werk bij de eigen werkgever kan uitvoeren. Als dit niet het geval is zal er een advies volgen om op zoek te gaan naar werk bij een andere werkgever. Het geheel wordt vastgelegd in een rapport.

Werkplek onderzoek

Dit onderzoek kan worden ingezet als er belemmeringen zijn om het werk uit te voeren. Een arbeidsdeskundige adviseert wat er nodig is om de werkplek aan te passen zodat de medewerker (sneller) weer aan het werk kan. Het geheel wordt vastgelegd in een rapport.

Re-integratie check

De check kan ingezet worden als een medewerker ziek is en het niet duidelijk is hoe er toegewerkt kan worden naar volledige werkhervatting. Het kan ook zijn dat het idee er is bij de medewerker en/of leidinggevende dat de werkhervatting sneller kan. Een arbeidsdeskundige kijkt mee, vraagt door en geeft een concreet advies. Er ontstaat helderheid en beweging in de re-integratie.

Op zoek naar een passende baan samen met het UWV of de Gemeente?

 

Screening & matching

Voorheen deden we dit onder de naam Dit is Werk. Een arbeidsdeskundige gaat in gesprek om de inzetbaarheid te beoordelen. Dit houdt in dat er gekeken wordt op welke manier werken het beste gaat, wat het best passende werk is zodat de kans kleiner wordt dat er met veel enthousiasme begonnen wordt maar het toch niet lukt. Van hieruit wordt er gezocht naar een passende werkplek. Als deze gevonden is helpen we zowel de werkgever als de kandidaat om hier de perfecte match van te maken. Een dergelijk traject wordt in veel gevallen door het UWV vergoed.

Re-integratie check

Een check lijkt erg op een werkplekonderzoek, alleen wordt dit product meestal ingezet als er bijvoorbeeld eerder een uitkeringssituatie was of misschien nog steeds is. We betrekken dan meer de voorgeschiedenis erbij met eerdere onderzoeken of uitspraken die vaak al gedaan zijn. Een arbeidsdeskundige gaat na wat er nodig is bij zowel de werkgever als de medewerker om het werk te gaan of kunnen blijven doen.

Waar kunnen we je mee helpen?

Verzuimpreventie
& begeleiding

Meer lezen

Bedrijfs-
gezondheidsadvies

Meer lezen

Arbeidsdeskundig
advies

Meer lezen

Trainingen
op maat

Meer lezen

Benieuwd wat &Wij voor jouw organisatie kan doen?