Skip to main content

Niet altijd zichtbaar maar wel betrokken

Als er medische onduidelijkheden zijn of als dit nodig is vanuit de wet, wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. De spreekuren vinden niet op het werk plaats. De samenwerking tussen de bedrijfsarbeidsdeskundige en bedrijfsarts wordt ingevuld volgens de richtlijnen van de NVAB en wordt taakdelegatie of verlengde armconstructie genoemd. De bedrijfsarbeidsdeskundige en bedrijfsarts bespreken 1 keer in de 6 weken alle zieke medewerkers.