Onderwijs voor de organisatie

‘Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen’ – Nelson Mandela
&Wij biedt voor verschillende doelgroepen trainingen aan op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg. Maatwerk staat voorop.

Leidinggevenden

De trainingen zijn gericht op de vragen die leidinggevenden binnen de organisatie hebben. Deze kunnen betrekkking hebben op onderwerpen als gezond werken, gespreksvoering of verzuimbegeleiding. Afhankelijk van de vraag kan er ook gewerkt worden met trainingsacteurs.

 

 

Medewerkers

Het trainen van medewerkers wordt steeds vaker binnen organisaties gedaan. Bijvoorbeeld over onderwerpen als: Wat kan je doen om uitval te voorkomen? of ‘Wat wordt er van je verwacht als je ziek bent en wat kan je van de werkgever verwachten?’ We verzorgen op verzoek allerlei workshops en zelfs teamuitjes passend bij het onderwerp vitaliteit.

 

HR professionals

We verzorgen trainingen gericht op vraagstukken als; ‘Hoe ondersteun je leidinggevenden en medewerkers passend bij de visie en aanpak van de organisatie? Hoe motiveer en stimuleer je leidinggevenden en/of bestuur? Hoe handelt de organisatie passend bij wetgeving?

 

 

Samen aan het werk op een passende, productieve en vooral prettige manier