Skip to main content

Onderwijs voor de organisatie

Kennis beïnvloedt het welzijn van medewerkers als men weet hoe je fit aan het werk kunt blijven en wat  hierin van de werkgever verwacht mag worden. De organisatie leert hoe directie, teamleiders en/of HR professionalsze medewerkers hierbij kunnen ondersteunen en welke rol er ingenomen mag en moet worden als er iemand ziek wordt. We passen trainingen aan bij de vraag van de organisatie.

Leidinggevenden

De trainingen zijn gericht op de vragen die leidinggevenden binnen de organisatie hebben. Deze hebben betrekkking op onderwerpen als gezond werken, gespreksvoering of verzuimbegeleiding. Afhankelijk van de vraag kan er ook gewerkt worden met trainingsacteurs.

Medewerkers

Het trainen van medewerkers wordt steeds vaker binnen organisaties gedaan. Bijvoorbeeld over onderwerpen als: Wat kan je doen om te voorkomen dat je uitvalt door overbelasting? of Wat wordt er van je verwacht als je ziek bent en wat kan je van de werkgever verwachten? Ook verzorgen we workshops over bijvoorbeeld stoppen met roken of het instellen van een ergonomisch goede werkplek. Ook verzorgen we teamuitjes passend bij het onderwerp vitaliteit.

HR professionals

We verzorgen trainingen gericht op vraagstukken als; ‘Hoe ondersteun je leidinggevenden en medewerkers passend bij de visie en aanpak van de organisatie? Hoe motiveer en stimuleer je leidinggevenden en/of bestuur? Hoe handelt de organisatie passend bij wetgeving? Het werken met een trainingsacteur kan hier een mooie aanvulling zijn.