Skip to main content

Te vaak moet je als werkgever keuzes maken waar je je tijd en geld wel of niet aan besteedt, ook met betrekking tot je medewerkers. Dit wil je graag verstandig doen. Bij &Wij willen we je ook op dit vlak goed ondersteunen. In de gesprekken met leidinggevenden is dit geregeld onderwerp van gesprek.  Verzuim is duur en tijd of geld kan maar één keer uitgegeven worden.

Verzuim kost ong. 2 a 2,5 keer het loon van de zieke medewerker. De kosten worden veroorzaakt door het doorbetalen van het loon, de inzet van vervanging, verlies van productiviteit/kwaliteit, de tijd die besteed wordt aan verzuimbegeleiding en de inzet van de arbodienst.

In deze blog geven we zes tips hoe je met de juiste investering bereikt dat werknemers met plezier bij je werken, verzuim voorkomen wordt of de duur verkort. Deze investering levert dus veel op!

Tip 1: Weten hoe het gaat én over gaan tot actie.
Hoe beter je weet hoe het met je medewerkers gaat en hierop inspeelt, hoe kleiner de kans dat men zich ziek meldt. Dit lijkt heel simpel en veel werkgevers doen dit ook. Toch is alleen belangstelling niet genoeg, want wat doe je met deze informatie? Als iemand niet tevreden is op of over het werk, maak je dan ook concrete afspraken over hoe dit opgelost kan worden? Of over wat er gedaan kan worden als er geen oplossingen (meer) zijn?

En als iemand op zijn tenen loopt door privé omstandigheden lukt het dan ook om de medewerker bewust te maken dat dit niet zo door kan gaan? Schakel je, als er geen oplossingen lijken, op dat moment de arbodienst in i.p.v. te wachten totdat de medewerker het niet meer volhoudt en zich ziek meldt?

Een medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn welzijn, alleen niet iedereen kan hierin altijd de juiste keuzes maken. Hulp biedt dan uitkomst.  Als je als leidinggevende weet hoe het met je mensen gaat en hierin concrete ondersteuning biedt zonder het probleem over te willen nemen, kan je daadwerkelijk uitval helpen voorkomen.

Tip 2: Vergroot de regelruimte van teams.
Hoe groter de invloed van medewerkers op de werkomstandigheden, hoe kleiner de kans op uitval in werk. Lopen er zaken niet lekker binnen het team, dan vraagt dit om een investering in je mensen. Dit kunnen bijvoorbeeld team overleggen zijn van waaruit je met elkaar na gaat wat het team nodig heeft om weer een geoliede machine te worden. Hoe fijner het op het werk is, hoe kleiner de kans op uitval in werk (en hoe minder verloop er is in je bedrijf).

Tip 3: Teamactiviteiten
Organiseer geregeld activiteiten met je team. Dit hoeven geen grote uitgaven te zijn. Het kan al leuk zijn om een online uitdaging aan te gaan of een barbecue bij het bedrijf te organiseren. Waarom? Het vergroten van de teamspirit verkleind de kans op verzuim en vergroot de binding met het bedrijf.

 

Tip 4: Toch uitval? Investeer in persoonlijke begeleiding.
Wekelijks in gesprek zijn en heldere afspraken maken over werkhervatting loont! Een medewerker kan dit niet alleen en heeft ondersteuning op het werk nodig met goede randvoorwaarden om weer terug te kunnen keren. Alleen in uitzonderingsgevallen en op specifiek advies van de arbodienst is het verstandiger om minder contact te hebben.

Tip 5: Zorg voor contact met de arbodienst.
Is er een medewerker ziek en lijkt het lang te gaan duren? Schakel als werkgever meteen (in week 1 of 2) met je arbodienst door te overleggen wat te doen. Deze zorgen dat je zeker weet dat er een goed behandeltraject loopt, adviseren over wel of niet gaan re-integreren en helpen eventuele werk- of privé zaken te onderscheiden. Hoe eerder je hen betrekt des te kleiner de kans op onnodig lang verzuim.

Heb je niet deze ervaring met je arbodienst? Dan wordt het tijd om op zoek te gaan naar een andere partij.

Tip 6: Wanneer betaal je mee?
Als een medewerker vraagt om financieel bij te dragen aan  de inzet van bijvoorbeeld een therapeut, maak dan de volgende afweging:

  • Kan het via de huisarts en verzekering van de medewerker verlopen? Adviseer dan om dit te doen.
  • Lukt dit niet en kan je niet beoordelen wat de meerwaarde van de therapie is? Vraag dan de arbodienst of zij door deze inzet een versnelling van de werkhervatting verwachten of een minder grote kans op uitval.

Als dit het geval is dan kan je de investering afzetten tegen het resultaat en geheel of gedeeltelijk de kosten voor je rekening nemen. Is dit niet het geval dan kan je onderbouwen waarom je niet meebetaalt.

Wat helpt is om in de organisatie te communiceren hoe je hiermee om gaat. Dit maakt het gesprek erover voeren van beide kanten makkelijker.

Hopelijk helpen deze tips je om de juiste afwegingen te maken. Heb je nog vragen? Bel of mail ons gerust

Contact