Skip to main content

De start
Als de organisatie zich gaat oriënteren op een nieuwe arbodienst betekent dit meestal dat de gewenste resultaten niet gehaald zijn. Dat is jammer en daarom altijd van belang om te starten met evalueren. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:

 • Zijn de gestelde doelen realistisch en staat iedereen erachter?
 • Wie is verantwoordelijk voor verzuim en preventie binnen het bedrijf en hoe gaat dit?
 • Wat is de visie van de organisatie, zoals bijvoorbeeld een OR, op bedrijfsgezondheidszorg?
 • Wat liep goed in de samenwerking met de arbodienst en wat wil je liever anders?
 • Wil/kan de organisatie zelf onderdelen op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg uitvoeren? Zo ja, welke?

Door deze vragen te beantwoorden krijg je helder in beeld wat je zoekt in een nieuwe arbodienst. Aan de hand hiervan kan je met partijen in gesprek. Dit maakt de kans op een succesvolle samenwerking groter. Hoe duidelijker je kunt aangeven wat je wel en niet zoekt, hoe groter de kans op het vinden van een passende partij.

Pro forma opzeggen
Als je begint aan de zoektocht naar een nieuwe arbodienst kijk dan eerst na wanneer het huidige contract opgezegd kan worden. Dit moet vaak drie maanden van te voren. Je kunt ook pro forma opzeggen, dit houdt in dat je vrij bent om over te stappen maar ook nog kunt besluiten om te blijven.

Referenten en vragen
Als je een goede arbodienst gevonden hebt vraag dan naar referenten. Deze vertellen, als het goed is, het echte verhaal. Vragen die je zowel aan de arbodienst als de referent kunt stellen:

 • Wordt er met een vast team gewerkt?
 • Zijn er wachttijden voordat medewerkers terecht kunnen op een spreekuur?
 • Waar moeten medewerker heen om een spreekuur te bezoeken?
 • Worden er ook driegesprekken met de leidinggevende erbij gevoerd?
 • Bevatten de rapportages duidelijke adviezen, kan je ook een voorbeeld inzien?
 • Ligt alleen de focus op verzuimbegeleiding of wordt er ook meegedacht over het voorkomen van verzuim en het naleven van bijvoorbeeld de Arbowet?

Kom je er niet uit? Schakel hulp in!
Er zijn veel arbodiensten maar twijfel je welke partij het beste past? Of ontbreekt de tijd om goed te onderzoeken wat er nodig is aan ondersteuning? Onze bedrijfsscan biedt uitkomst. We screenen de hele organisatie  om van daaruit een advies te geven wat er voor nodig is om jullie ambities te halen op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en welke arbodienst hierbij past.