Skip to main content

Als de organisatie zich gaat oriënteren op een nieuwe arbodienst betekent dit meestal dat de gewenste resultaten niet gehaald zijn.

Start met evalueren
Het is begrijpelijk dat er zo gedacht wordt. Belangrijk om hierbij niet te vergeten om vooraf grondig te evalueren om vragen te beantwoorden als;

  • Waren de gestelde doelen realistisch en stond iedereen hierachter?
  • Hoe stuurde de organisatie op het behalen van de doelen en had dit het gewenste effect?
  • Waren alle benodigde randvoorwaarden aanwezig om de gewenste resultaten te behalen?
  • Wat is er geleerd van de afgelopen periode over de rol van de organisatie op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en de wensen richting een nieuwe arbodienst?

Door deze vragen te beantwoorden voorkom je dat met een nieuwe arbodienst opnieuw jullie ambities niet gehaald worden. Goed weten wat je eigen organisatie zelf in huis heeft (en wat niet) en wat men verwacht van de arbodienst maakt de kans op een succesvolle samenwerking groter.

Pro forma opzeggen
Als je begint aan de zoektocht naar een nieuwe arbodienst kijk dan eerst na wanneer het huidige contract opgezegd kan worden. Dit moet vaak drie maanden van te voren. Je kunt ook pro forma opzeggen, dit houdt in dat je vrij bent om over te stappen maar ook nog kunt besluiten om te blijven.

Betrekken medewerkers
Het is belangrijk om medewerkers te betrekken bij de keus voor een nieuwe arbodienst om zo draagvlak te creëren en iedereen verantwoordelijk te laten voelen voor een goed werkklimaat waar mensen minder snel ziek worden.

Dit kan vanuit de OR of, als deze er niet is, door een medewerkersvertegenwoordiging.

Referenten en vragen
Als je een goede arbodienst gevonden hebt vraag dan naar referenten. Deze vertellen, als het goed is, het echte verhaal. Vragen die je zowel aan de arbodienst als de referent kunt stellen:

  • Wordt er met een vast team gewerkt?
  • Zijn er wachttijden voordat medewerkers terecht kunnen op een spreekuur?
  • Waar moeten medewerker heen om een spreekuur te bezoeken?
  • Worden er ook driegesprekken met de leidinggevende erbij gevoerd?
  • Bevatten de rapportages duidelijke adviezen, kan je ook een voorbeeld inzien?
  • Ligt alleen de focus op verzuimbegeleiding of wordt er ook meegedacht over het voorkomen van verzuim en het naleven van bijvoorbeeld de Arbowet?

Kom je er niet uit? Schakel hulp in!
Er zijn veel arbodiensten maar twijfel je welke partij het beste past? Of ontbreekt de tijd om goed te onderzoeken wat er nodig is aan ondersteuning? Onze bedrijfsscan biedt uitkomst. We screenen de hele organisatie  om van daaruit een advies te geven wat er voor nodig is om jullie ambities te halen op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en welke arbodienst hierbij past.