Skip to main content

Het gebeurt soms zo maar; Een medewerker belt je op om zich ziek te melden en geeft aan overspannen, burn out of overbelast te zijn. De huisarts adviseert in ieder geval een paar weken rust.

Je zag wel dat het niet zo geweldig ging maar daarom had je haar de afgelopen weken ontzien. Ze mocht eerder naar huis als ze zich niet goed voelde, was geregeld een dag er niet en je accepteerde dat ze een beetje op halve kracht werkte.  Het lijkt alsof al je goede intenties geen effect hadden.

Wat is overbelasting?
Overbelasting ontstaat als er sprake is van een disbalans tussen de belastbaarheid (hetgeen iemand lichamelijk en geestelijk aan kan) en de belasting (hetgeen iemand te doen heeft).  Bij overbelasting wordt in de min gedraaid, er wordt energie weg gegeven die er niet is. Als dit te lang door door gaat, word iemand uiteindelijk ziek.

Is uitval door overbelasting te voorkomen?
Ja, meestal wel. Hoe? Door in gesprek te gaan met de medewerker. Geef aan wat je ziet en dat jij je zorgen maakt. Niet alleen over de medewerker zelf, maar ook over het werk. Voorkom dat het alleen bij een goed gesprek blijft. Probeer samen op een rij te zetten hoe de medewerker weer in balans kan komen. De acties hiervoor liggen bij de medewerker zelf, soms kan je als werkgever ook ondersteunen. Het ligt echter niet andersom, dat de meeste acties bij de werkgever liggen.

Mensen die overbelast zijn kunnen minder makkelijk  oplossingsgericht denken. Als het niet lukt om concrete acties te bedenken adviseer dan je medewerker hierover met anderen te gaan praten. Helpt dit nog niet voldoende? Vraag de medewerker om contact met de arbodienst op te nemen.

De arbodienst kan ook in gesprek gaan als mensen niet ziek zijn. We helpen de situatie te analyseren en kunnen ondersteunende interventies adviseren om zo iemand weer in balans te helpen komen.

Preventieve tool
Op tijd in gesprek gaan als werkgever en werknemer kan verzuim voorkomen. Toch wordt dit vaak uitgesteld of niet (voldoende) gedaan. Daarom ontwikkelden we de preventieve tool; Voor medewerkers om voor zichzelf beter te kunnen analyseren wat er met hen aan de hand is. Voor werkgevers om zowel het gesprek te voeren als om ook gerichte acties af te spreken.

De tool bestaat uit informatie over overbelasting met een vragenlijst voor de medewerker. Als de medewerker deze heeft ingevuld kan hierna een gesprek met de werkgever plaatsvinden mbv een tweede vragenlijst. Van hieruit wordt een concreet plan opgesteld of geconstateerd dat er meer hulp nodig is.

Weer aan het werk
Als overbelasting al geleid heeft tot een ziekmelding is het van belang om alsnog als werkgever en werknemer na te gaan wat geleid heeft tot de overbelasting (is ook de vragenlijst voor te gebruiken). Op deze manier kan je de medewerker ondersteunen om sneller weer in balans te komen. Je voorkomt hiermee dat de ziekmelding alleen gebruikt wordt om tot rust te komen zonder de problematiek op te lossen. De medewerker komt dan als ze weer aan het werk gaat in dezelfde ziekmakende situatie.

&Wij wil Nederland beter maken, niet alleen onze eigen klanten. Daarom delen we de preventieve tool met iedereen. Klik hieronder op ‘Ja dat wil ik’ en je krijgt hem via de mail toegestuurd.

Wil je gratis de preventieve tool van &Wij ontvangen?

Ja, dat wil ik