Skip to main content

Als een medewerker ziek is mag je als werkgever alleen de gevolgen voor het werk bespreken en afspraken maken hoe hiermee om te gaan. Vaak wordt er veel meer besproken, maar wettelijk is in Nederland geregeld dat een medewerker dit niet met zijn werkgever hoeft te doen.

Wat als het niet duidelijk genoeg voor je is?
Dan schakel je de arbodienst in. Deze mag namelijk meer zaken bespreken met de medewerker en kan van daaruit concrete adviezen geven die leiden tot werkhervatting. Het helpt enorm als de arbodienst niet alleen individuele gesprekken voert, maar ook driegesprekken met de medewerker en de werkgever samen. Dit schept veel helderheid en een duidelijk re-integratieplan is het gevolg.

Nog meer?
Ja, wat vaak vergeten wordt is het belang om met elkaar in gesprek te gaan om uitval te voorkomen. Dan mag er namelijk veel meer met elkaar besproken worden. Let op je medewerkers, praat met ze, weet wat er speelt. En andersom; deel met je leidinggevende als je om wat voor reden dan ook op je tenen loopt. Voel je gezamenlijk verantwoordelijk om het werk gedaan te krijgen. En als het samen niet lukt, dan kan ook zonder een ziekmelding de arbodienst de medewerker begeleiden bij het terugvinden van de balans.

Nog vragen? Neem contact met ons op.

Ik wil contact