Skip to main content

Als werkgever wil je graag dat je zieke medewerker op een goede manier snel weer komt werken. Daar past een betrokken professionele houding bij. In deze blog schrijven we wat je beter niet kunt doen en waarom dit zo is.

De hulpverlener – Natuurlijk ben je bezorgd en betrokken maar blijf niet vragen naar medische zaken als scans en bloeduitslagen. Het is goed om belangstellend te zijn maar houdt rekening met de privacy van de medeweker en zorg dat je praat over wat nog wel kan, en wat er nodig is om dit op te bouwen.

De krent – Soms denkt men geld te besparen door geen of pas laat hulp in te zetten vanuit de arbodienst of aanvullende professionals. Door deze juist in het begin in te schakelen wordt niet alleen de duur van het verzuim verkort maar het voorkomt ook dat iemand met dezelfde klachten uitvalt. Uiteindelijk ben je vaak goedkoper uit als je hierin investeert.

De commandant – Het is goed om medewerkers bewust te maken dat ze gemist worden op het werk. Hierin doorschieten en continu dit onder de aandacht brengen of zelfs zeggen dat men naar het werk moet komen, is niet helpend.

De knuffelaar – Het is heel naar wat iemand kan overkomen en toch helpt het niet om hier continu bij stil te staan. Betrokkenheid is belangrijk, en tegelijk heeft een medewerker behoefte aan iemand die denkt in mogelijkheden en aangeeft wat er moet gebeuren.

Pietje precies – Er zijn strakke regels voor als iemand ziek is, deze zijn vastgelegd in de Wet Poortwachter. Het is  verstandig om een protocol/brochure te maken waarin staat wat er van een medewerker verwacht wordt en welke rol de werkgever en de arbodienst heeft. Daarentegen gaat het ook om de mens en soms heeft deze wat anders nodig dan de procedure op dat moment voorschrijft. Hier rekening mee houden zonder al te veel af te wijken helpt.

De pierewaaier – Volledig los laten van alle procedures of regels geeft niet alleen veel verwarring en vertraging, maar zorgt ook dat je als werkgever risico op sancties krijgt vanuit het UWV. Deze kunnen wel oplopen tot een jaarsalaris.

De solist – Als er geen contact is met de arbodienst en adviezen niet opgevolgd worden ben je niet aan het samenwerken. Het heeft vaak tot gevolg dat er onduidelijkheid ontstaat wat weer van invloed is op de snelheid waarin iemand terugkeert naar het werk.

Het slachtoffer – Als werkgever komt er veel op je af als er een zieke medewerker is. Er wordt het nodige van je verwacht terwijl het werk met minder mensen gedaan moet worden. Hier te veel bij stilstaan richting de medewerker geeft een schuldgevoel waardoor men sneller dan goed is of juist langzamer terugkeert.

Meer hierover weten? Maak gerust een afspraak.

Contact